İnsan Kaynakları politikamız

Uluslararası çeşitlilik anlayışı çerçevesinde, farklılıklara saygılı, müşteri ve kalite odaklı, ekip ruhu taşıyan kurum kültürümüzü korumak ve geliştirmek.

İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayarak operasyon gücünü, bireysel ve kurumsal performansı sürekli olarak artırmak. Çalışanların yetenek ve becerilerinin gelişimine, kariyer ve performans yönetimlerine aynı zamanda mutluluklarına katkı sağlayacak kaynakları sunmak.

  İnsan Kaynakları olarak verimli çalışma ortamları yaratabilmek adına seçme ve yerleştirme süreçlerinde “doğru pozisyona doğru aday” politikası uyarınca gerekli beceri ve niteliğe sahip adaylarla titiz bir işe alım süreci uygulanmaktadır.

  Yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştirilir .

  Pozisyonun gerekliliklerine göre adaylara yabancı dil testleri uygulanır, ilgili bölüm yöneticileri ile görüştürülür.

  Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

  Şirket bünyesinde işin gerektirdiği yada yapılan değerlendirmeler sonucunda operasyonun gelişmesi ve öğrenen bir yapıya sahip olabilmesi için eğitim ihtiyaçları saptanarak güncel eğitim ve programlar ile desteklenir. İşe yeni başlayan çalışanlarımızın işe uyumlarını hızlandırmak amacıyla başlangıç günü itibari ile Oryantasyon Programları uygulanmaktadır.

  Şirketimizde Performans Yönetimi; çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ile performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecine ait yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.

  AY-TEKNİK ASANSÖR bünyesindeki açık pozisyonları www.ayteknikasansor.com/insan-kaynaklari üzerinden inceleyebilir, niteliklerinize uygun pozisyonlarımız için başvurularınızı info@ayteknikasansor.com mail adresine gönderebilirsiniz.